Forside / Kulvertåpning, sett fra nord / Kulvertåpning, sett fra nord