Forside / Kulvertåpning, sett fra Odderøyavkjørelsen / kulvertapning1_L