Forside / Odderøya sett ovenfra / Odderøya sett ovenfra

Flyfoto Kristiansand havn og kanalbyen.

Foto: Kjell Inge Søreide