Forside / Silokaia sett fra vest / Silokaia sett fra vest

Flyfoto Kristiansand havn og kanalbyen.

Foto: Kjell Inge S¿reide