Forside / Kulvertåpning, sett fra Odderøyavkjørelsen / Kulvertåpning, sett fra Odderøyavkjørelsen