Forside / Om Kanalbyen / Om prosjektet

Om prosjektet

En bydel for alle

Nå ferdigstiller vi Holmen, og innflytting i tredje byggetrinn er i mai 2023. Holmen består av 300 leiligheter. Kanalbyen har blitt meget godt mottatt, og alle leilighetene er solgt – noe vi er veldig fornøyd med. Vi utvikler en ny bydel med mange kvaliteter: blant annet leiligheter med varierte planløsninger og størrelser, gode uterom og variert arkitektur.

Som utbygger er vi opptatt å lage gode uterom. Det skal være spennende og variert i utforming og beplantning. Folk skal føle seg velkommen når de er på tur i området. Vi har allerede etablert en fotballbane og parkområde med mange flotte lekeapparater i Peisestuen på Odderøya. Kanalen skal være ferdig første kvartal 2023, så neste sommer kan du padle eller kjøre båt gjennom denne.

Nå presenterer vi noe helt nytt for dere: De tre søstre er tre bygg med mange gode kvaliteter. Her er stor variasjon i leilighetsstørrelser og plassering i byggene. Vi har f.eks. leiligheter hvor du kan sitte og nyte morgensolen, for så flytte deg til den andre siden for å nyte ettermiddags- og kveldssolen. Noen ser innover mot byen og over Odderøya, helt til Lund. Noen ser omtrent hele innseilingen til Oksøy fyr.

Vi etablerer to fine fellesstuer, hvor den ene henger sammen med en flott uteplass i gårdsrommet utenfor. Ved kanalen blir det en badeplass og havnepromenaden kobles sammen med Peisestuen. Kanalbyen har som et klart mål å bli et nabolag for mennesker i alle livsfaser. Så langt har det slått til. Vi er også opptatt av å tilrettelegge for det gode nabolaget. En av de tingene vi har fokus på er deleordninger, vi har stor tror på at det vil bli mer og mer aktuelt. Vi har et prøveprosjekt på delebil, og vi har fått på plass delesykler og -kajakker. Videre etableres det i disse dager et delerom hvor man kan låne forskjellig utstyr, som pizzaovn, verktøy, barnestol og turutstyr. Alt dette og mer til er lett tilgjengelig i en egen app.

Tilbudet i nærmiljøet er meget godt, og fremover kommer det enda flere spennende tilbud. Det er kort vei til Kilden, Fiskebrygga og Kvadraturen. Vil du ut og gå en tur, ligger Odderøya rett utenfor døren. Bade kan du gjøre rett fra havnepromenaden. I august åpner Knuden (kulturskolen), og neste år ferdigstilles Kunstsiloen (SKMU). Vi gleder oss til å ønske fremtidige beboere velkommen til Kanalbyen.

– Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen

 

 

Fra landskapsarkitekten

Uteromsopplevelser

Kanal- og havnepromenaden blir en forlengelse av dagens strandpromenade, og binder Kanalbyen sammen med resten av byen på en naturlig måte. Fordi det lages en direkteoppgang til Peisestua, vil Odderøya bli enda mer tilgjengelig for turgåere som kommer fra Kilden- og havneområdet. Dette er eksempler på konkrete grep som er tatt for å gjøre Kanalbyen mest mulig åpen og inkluderende. I tillegg til fokus på gode, offentlige uteområder, har selvfølgelig også fremtidige beboeres opplevelse av bydelen som sitt eget nabolag vært en viktig faktor.
Gøril Mortensen, landskapsarkitekt i Rambøll, Kristiansand

 

Fra arkitekten

Arkitektonisk særpreg

Vi har jobbet mye med hvordan utformingen av kanalen, bebyggelsen og alle uterommene danner spennende sekvenser av byrom med ulike kvaliteter. Da med særlig fokus på uteromopplevelser, landskapsoverganger, samt det å skape varierte bruksmuligheter og mange steder å oppholde seg. Byrommene, landskapet og arkitekturen spiller derfor like store roller i denne bydelen. Bebyggelsen er dessuten oppdelt i ulike bygg med variert utforming, som også bidrar til opplevelsesrikdommen. I tillegg har vi flettet sammen urban arkitektur med Odderøya og den naturlige rammen som utgjøres av sjøen. Summen er blitt en helt spesiell «sjøurban» bydel med et mangfold av boliger og en tydelig arkitektonisk identitet.
Tonje Løvdahl, sivilarkitekt i A-Lab, Oslo

 

Fra byplanleggeren

Kanalbyen har tre helt klare og umiddelbare kvaliteter: Byfjorden, det vakre skogsterrenget på Odderøya og kanalen i midten. Målet er at menneskene i området skal forholde seg aktivt til disse kvalitetene både fra boligene, promenadene og i de ulike uterommene i bydelen. Noen steder blir Kanalbyen åpen og sosial, andre steder lun og skjermet. Plutselig ser man sjøen, og plutselig skjer det noe spennende langs kanalen eller mot skogen. Tanken er at man skal få nye, positive opplevelser rundt hvert eneste hjørne, og kanalgrepet bidrar i stor grad til at dette blir mulig i hele området.
Lin Skaufel, byplanlegger i Everydaystudio, København